83 намерени резултата

одобрен

Отдадени под наем или аренда зем.земи в землището на с.Горско Сливово

Регистър на отдадени под наем или аренда земеделски земи в землището на с.Горско Сливово

одобрен

Регистър на отдадени под наем или аренда зем.земи в землището на гр.Летница

Регистър на отдадени под наем или аренда земеделски земи в землището на гр.Летница

одобрен

Регистър на издадени разрешeния за строеж в Община Летница

Регистър на издадени разрешeния за строеж в Община Летница 2008-2017 г.

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Летница

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Летница