5 намерени резултати

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Летница- 2018 г.

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Летница- 2018 г.

одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2017 година в община Летница

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2017 година в община Летница

одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018 година в Община Летница

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018 година в община Летница

одобрен

Регистър на отдадени под наем или аренда зем.земи в землището на гр.Летница

Регистър на отдадени под наем или аренда земеделски земи в землището на гр.Летница