83 намерени резултата

одобрен

Регистър технически паспорти 2007-2017 г. в Община Летница

Технически паспорти 2007-2017 г. в община Летница

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Летница

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Летница

одобрен

Списък на издадените общи адм.актове в община Летница

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

Списък на училища и детски градини на територията на община Летница

Списък на училища и детски градини на територията на община Летница