83 намерени резултата

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета 01-01-30.09.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г.-30.09.2017 Г.

одобрен
одобрен
одобрен