83 намерени резултата

одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.-31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.-31.05.2017 г.

одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.-31.08.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г.-31.08.2017 Г.

одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.201 г. - 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.

одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2017 г.-30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2017 г.-30.04.2017 г.