30 намерени резултата

одобрен

Регистър на сключените договори с наематели

Информация за наемателя, срок на договор и дейнсост

имоти общинска собственост
одобрен

Регистър на ползвателите на имоти от ОПФ "Пасища и мери",

Информация за сключени договори през 2016 г. за индивидуално ползване и стопанисване и анекси към тях, със срок до 30.09.2020 г., които са в сила към 20.10.2017 г.

Общинска собственост пасища
одобрен

Регистър на лекарските практики

Наименование, адрес на практиката и телефон за връзка

одобрен

Регистър на културните институти

Информация относно пълното наименование на институцията, адрес и телефон име и фамилия на председател и читалищен секретар, година на учредяване/създаване и година на построяване на срадата

култура