20 намерени резултата

одобрен

Регистър на получилите инвалидни карти към 2018г.

Регистър на получилите инвалидни карти към 2017г. на територията на община Перущица.

публичен регистър
одобрен

Регистър на общински предприятия

Регистър на общинските предприятия в община Перущица 2018г

обшински предприятия
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности за 2017г. на територията на община Перущица.

култура и туризъм
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите в община Перущица 2018г.

регистър концесии
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП И ИПУП
от дирекция САБОСХДЕП към ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 2018 год.

Заповеди за изменение ПУП
одобрен

Регистър на даренията

Публичен регистър на получените дарения в община ПЕРУЩИЦА
за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

регистър дарения