18 намерени резултати

одобрен

Регистър на общински предприятия

Регистър на общинските предприятия в община Перущица 2018г

обшински предприятия
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности за 2017г. на територията на община Перущица.

култура и туризъм
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите в община Перущица 2018г.

регистър концесии
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП И ИПУП
от дирекция САБОСХДЕП към ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 2018 год.

Заповеди за изменение ПУП
одобрен

Регистър на даренията

Публичен регистър на получените дарения в община ПЕРУЩИЦА
за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

регистър дарения
одобрен

Регистър на военните паметници

Регистър на военните паметници на територията на община Перущица

военни паметници