19 намерени резултата

одобрен

Регистър категоризирани обекти -община Перущица

Регистър на категоризираните обекти на територията на община Перущица 2018г

стопанки дейности
одобрен

Регистър зелени площи

Регистър на зелените площи на територията на община Перущица

публичен регистър
одобрен

Регистър вероизповедания

Регистър на местните поделения на официалните вероизповедания в община Перущица

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти 2018г.

публичен регистър
одобрен

прогноза 2018-2020г

Прогназа за три години 2018-2020г., за постъпленията от местни приходи и разходи

бюджет 2017
одобрен

Информация отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

битови отпадъци