20 намерени резултата

одобрен

Информация отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

битови отпадъци
одобрен

бюджет 2017 г.

Касово изпълнение на бюджет към 31.01.2017г.

бюджет2017