53 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на Разрешения за строеж 2020г.

община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Разлог
одобрен

Регистър на техничeските паспорти.

Регистър на техничeските паспорти 2020г.

община паспорти технически РМС 214/2016 РМС 54/2019 Разлог
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - 2020год.

административни актове издадени община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Разлог