13 намерени резултата

одобрен

Списък на училищата в област Дoбрич за учебната 2017 г. - 2018 г.

Списък на училищата в област Дoбрич за учебната 2017 г. - 2018 г.

одобрен

Списък на детските градини на територията на Област Добрич,актуални 2017-2018г.

Списък на детските градини,на територията на Област Добрич,актуални за 2017-2018г.

одобрен

Информация за утвърден план-прием област Добрич за учебната 2017/2018 година

Информация за утвърден план-прием област Добрич за учебната 2017/2018 година

одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища

Справка за нахождението на архива на закритите училища в област Добрич

архив документи закрити училища
одобрен

Анализ на резултатите от национално външно оценяване за 4 клас

Анализ на резултатите от национално външно оценяване за ІV клас, проведено в периода 10 – 16 май 2016 г. в област Добрич
Среден общ резултат от НВО за страната – 14.45 точки, покрит от 25 училища от областта

НВО област Добрич резултати НВО
одобрен

Списък на училищата в област Дoбрич 2016г.-2017г.

Списък на училищата на територията на Област Добрич,актуални 2016-2017г.

област Добрич средни училища училища