11 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по Екологична отговорност

екология
одобрен

Публичен регистър по ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

екология
одобрен
одобрен

Сигнали

Постъпили сигнали и жалби през 2019 г.

екология