75 намерени резултата

одобрен

Регистър на Заповедите, даващи разрешение за изменение на ПУП/ПКО при община "Родопи"

Регистър на Заповедите, даващи разрешение за изменение на ПУП/ПКО при община "Родопи"

одобрен

Регистър на Заповедите за одобряване на ПУП-ПРЗ при община "Родопи"

Регистър на Заповедите за одобряване на ПУП-ПРЗ при община "Родопи"

одобрен

Регистър на Заповедите, разрешаващи изменение на ПУП-ПРЗ при община "Родопи"

Регистър на Заповедите, разрешаващи изменение на ПУП-ПРЗ - община Родопи

одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - община Родопи

одобрен

Регистър на обектите,въведени в експлоатация

Регистър на обектите,въведени в експлоатация - 2018г.