67 намерени резултати

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци 2012г. - 2018 г.

одобрен

Регистър на Заповедите за одобряване на ПУП/ПКО при община "Родопи"

Регистър на Заповедите за одобряване на ПУП/ПКО при община "Родопи"

одобрен

Регистър на Заповедите, даващи разрешение за изменение на ПУП/ПКО при община "Родопи"

Регистър на Заповедите, даващи разрешение за изменение на ПУП/ПКО при община "Родопи"

одобрен

Регистър на Заповедите за одобряване на ПУП-ПРЗ при община "Родопи"

Регистър на Заповедите за одобряване на ПУП-ПРЗ при община "Родопи"

одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - община Родопи