75 намерени резултата

одобрен

Регистър на одобрените проекти при община "Родопи"

Регистър на одобрените проекти при община "Родопи" - 2018 г.

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи"

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи" - 2018г.

одобрен

Регистър на даренията при Община Родопи

Регистър на даренията при Община Родопи 2012г. - 2019г.

одобрен

Регистър на социалните институции и услуги при Община Родопи

Регистър на социалните институции и услуги при Община Родопи 2018г. - 2019 г.

социални институци и услуги
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет "Родопи"

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет "Родопи" 2015г. - 2019г.

Върнати решения общински съвет