74 намерени резултата

одобрен

Регистър на обектите,въведени в експлоатация

Регистър на обектите,въведени в експлоатация - 2018г.

одобрен

Регистър на техническите паспорти на сградите и строежите при община "Родопи"

Регистър на техническите паспорти на сградите и строежите - 2018г.

одобрен

Регистър на одобрените проекти при община "Родопи"

Регистър на одобрените проекти при община "Родопи" - 2018 г.

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи"

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи" - 2018г.

одобрен

Регистър на социалните институции и услуги при Община Родопи

Регистър на социалните институции и услуги при Община Родопи 2018г. - 2019 г.

социални институци и услуги