67 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи"

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи" - 2018г.

одобрен

Регистър на одобрените проекти при община "Родопи"

Регистър на одобрените проекти при община "Родопи" - 2018 г.

одобрен

Регистър на техническите паспорти на сградите и строежите при община "Родопи"

Регистър на техническите паспорти на сградите и строежите - 2018г.

одобрен

Регистър на обектите,въведени в експлоатация

Регистър на обектите,въведени в експлоатация - 2018г.

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Община Родопи

Регистър на активните издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Община Родопи - 09.06.2011г. - 19.03.2019г.