18 намерени резултата

одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ за област Монтана

Списък на лечебните заведения за болнична помощ за област Монтана

лечебни заведения област Монтана РЗИ-Монтана
одобрен

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, за област Монтана

област Монтана ЛЗ Извънболнична помощ и хосписи РЗИ-Монтана
одобрен

Регистър съхранение и продажба на лекарствени продукти

Регистър съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, за област Монтана, към 05.11.2018 г.

одобрен

Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи, за област Монтана

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи, за област Монтана към 05.11.2018 г.

неконвенционални методи област Монтана РЗИ-Монтана
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Монтана

Регистър на обектите с обществено предназначение на територията на област Монтана към 05.11.2018 г.

здравеопазване обекти с обществено предназначение област Монтана РЗИ-Монтана
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии, област Монтана

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии на територията на област Монтана

дрогерии здравеопазване област Монтана РЗИ-Монтана