5 намерени резултати

избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър по Наредба № 5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в област Пловдив

Съдържа данни за издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в област Пловдив

дентална здравеопазване лекари медицина Пловдив продажба продукти разрешение регистър РЗИ РМС 214/2016 лекарствени
одобрен

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи по чл. 171, ал.1 от Закона за здравето

здравеопазване лица методи Пловдив регистър РЗИ РМС 103/2015 неконвенционални
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в РЗИ - Пловдив

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията. Данни от регистъра са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Пловдив.

дрогерия здравеопазване издадени Пловдив регистър удостоверения регистрация РЗИ РМС 214/2016
одобрен

Регистри на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи на територията на област Пловдив.

заведения здравеопазване извънболнична лечебни Пловдив помощ регистър хосписи РЗИ РМС 103/2015
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

обекти Пловдив регистър РЗИ РМС 103/2015 обществено предназначение
 

Моля изчакайте