17 намерени резултата

одобрен

Бюджет 2016г. на Община Димитровград

Бюджет 2016г. на Община Димитровград за 2016 г.

Бюджет 2016г. - за сметките за средства от Европейския съюз
одобрен

Касов отчет на Община Димитровград към 30.06.2016 г.

Касов отчет на Община Димитровград към 30.06.2016 г.

одобрен
одобрен