57 намерени резултата

одобрен

Регистър на обектите,въведени в експлоатация през 2016 г.

Регистър на обектите,въведени в експлоатация през 2016 г.

въведени в експлоатация през 2016 г. Регистър на обектите
одобрен

Регистър на заверени технически паспорти на сгради 2016 г.

Регистър на заверени технически паспорти на сгради 2016 г.

Регистър на заверени технически паспорти на сгради 2016 г.
одобрен

Разрешения за строеж 2016 г.

Разрешения за строеж 2016 г.

одобрен

Устройствени планове

Устройствени плановe