57 намерени резултата

одобрен

Регистър вероизповедания, община Димитровград

Регистър на всички видове вероизповедания и техните храмове, регистрирани в община Димитровград

вероизповедания
одобрен

Разрешения за строеж 2016 г.

Разрешения за строеж 2016 г.

одобрен
одобрен