32 намерени резултата

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи 2018 г.

Регистър на рекламно-информационните елементи 2018 г.

одобрен

Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове

Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018г.

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018г.

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018г.
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2018 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2018 г.

Регистър на обектите въведени в експлоатация - 2018 г.