32 намерени резултата

одобрен

Регистър на минималните и държавните помощи

Регистър на минималните и държавните помощи

одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

одобрен

Регистър на културните институции в община Севлиево

Регистър на културните институции в община Севлиево

Регистър на културните институции в община севлиево
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г.

Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г.