32 намерени резултата

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018г.

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018г.

одобрен

Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г.

Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г.

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

одобрен

Общинска транспортна схема

Общинска транспортна схема