32 намерени резултата

одобрен

Общинска транспортна схема

Общинска транспортна схема

одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи 2018 г.

Регистър на рекламно-информационните елементи 2018 г.

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем