32 намерени резултата

одобрен

Регистър на заявленията по Закона за достъп до обществена информация 2018 г.

Регистър на заявленията по Закона за достъп до обществена информация 2018 г.

Регистър на заявленията по Закона за достъп до обществена информация 2018 г.
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

одобрен

Общинска транспортна схема

Общинска транспортна схема

одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи 2018 г.

Регистър на рекламно-информационните елементи 2018 г.

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията