13 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Сливен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Сливен

етажна сдружения собственици собственост
одобрен

Регистър на заповеди и на издадени актове, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Сливен

Регистър на заповеди и на издадени актове, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Сливен - актуален към 26.09.2017 г.

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Сливен

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Сливен

достъп достъп до информация заявления заявления по ЗДОИ здои информация
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен за периода 2003 г. - 2020 г., актуален към 26.05.2020 г.

въведени в експлоатация обекти
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен за периода 2004 - 2015 г., актуален към 29.10.2018 г.

въведени в експлоатация експлоатация обекти
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на община Сливен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на община Сливен за периода 2007 - 2015 г.

паспорти сгради технически технически паспорти