14 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на издадените общи административни актове в Община Сливен

Списък на издадените общи административни актове в Община Сливен

административни актове издадени
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Сливен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Сливен

етажна сдружения собственици собственост
одобрен

Регистър на заповеди и на издадени актове, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Сливен

Регистър на заповеди и на издадени актове, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Сливен - актуален към 26.09.2017 г.

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Сливен

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Сливен

достъп достъп до информация заявления заявления по ЗДОИ здои информация
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен за 2016 г.

въведени в експлоатация обекти
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен за периода 2004 - 2015 г., актуален към 29.10.2018 г.

въведени в експлоатация експлоатация обекти