102 намерени резултати

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 2019 - част 2

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 2019 - част 2

одобрен

Регистър на озелените площи

Регистър на озелените площи

одобрен

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци

одобрен

Отчет за изразходените средства за компесация и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2019

Отчет за изразходените средства за компесация и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2019