102 намерени резултати

одобрен

Rегистър на общинската собственост

регистър на актоввете на общинска собственост

общинска собственост
одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОС Наредба 5

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОС Наредба 5

одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8

одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОС Наредба 8

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОС Наредба 8