73 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Троян

Регистър на обектите, въведени в експлоатация, тяхното местонахождение, вид и собственик.

одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради - Община Троян

Регистър на Община Троян за заверените технически паспорти на сгради