15 намерени резултата

одобрен

Регистър на разрешенията за строеж 2016

Регистър на разрешенията за строеж 2016г.

одобрен

Регистър на техническите паспорти

Регистър на техническите паспорти Община Ценово

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост. отдадени под аренда/наем.

Регистър на земи - общинска собственост. Община Ценово.