15 намерени резултати

одобрен

Регистър на ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

Регистър на ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

одобрен

Регистър на даренията в община Ценово

Регистър на даренията през 2017 година

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Ценово

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Ценово

одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за иработавене на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за иработавене на ПУП и ИПУП