15 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

Регистър на ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

одобрен

Регистър на пасища, мери общинска собственост

Регистър на разпределените на основание чл. 37и от ЗСПЗЗ и отдадени под наем на животновъди с регистрирани животновъдни обекти пасища, мери общинска собственост за стопанската 2016/2017 година.