14 намерени резултата

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Ценово

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Ценово

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско учестие

Регистър на търговските дружества с общинско учестие

одобрен

Регистър на даренията в община Ценово

Регистър на даренията през 2017 година

одобрен

Регистър на подадените заявления по ЗДОИ

Регистър на подадените заявления по закона за достъп до обществена информация в Община Ценово