13 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на върнатите решения на Общински съвет Враца

Регистър на върнатите решения на Общински съвет Враца

общински съвет
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Враца

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Враца

одобрен

РЕГИСТЪР на имоти - земеделски земи, общинска собственост, предоставени под наем / аренда

РЕГИСТЪР на имоти - земеделски земи, общинска собственост, предоставени под наем / аренда

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА

Настоящият регистър е изготвен на основание чл.54 "а" от ЗОбС и Наредба за създаване, управление и контрол но общинските предприятия на Общински съвет Враца. Представената информация е към м.октомври 2016 година

общинска собственост
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в община Враца

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в община Враца

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите в община Враца

Регистър на техническите паспорти на строежите в община Враца