17 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ НА КОНЦЕСИЯ

РЕГИСТЪР ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ НА КОНЦЕСИЯ

одобрен

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – БИЛБОРДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – БИЛБОРДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2019

одобрен

Регистър на върнатите решения на Общински съвет Враца

Регистър на върнатите решения на Общински съвет Враца

общински съвет
одобрен

Регистър на даренията в община Враца

Регистър на даренията в община Враца

дарения общини публичен регистър регистър РМС 436/2017 Враца
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Враца

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Враца

одобрен

РЕГИСТЪР на имоти - земеделски земи, общинска собственост, предоставени под наем / аренда

РЕГИСТЪР на имоти - земеделски земи, общинска собственост, предоставени под наем / аренда