131 намерени резултати

одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници капиталови мерки
одобрен

Бюджет 2022г., приет с Решение по т.13 от Протокол № 36/07.04.2022г. на Общински съвет - Бургас

Бюджет 2022г., приет с Решение по т.13 от Протокол № 36/07.04.2022г. на Общински съвет - Бургас

бургас бюджет дейност държавна макрорамка община общинска общински приходи протокол разходи съвет РМС 214/2016 разчет капиталови приложения 2022
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 капиталови източници мерки
одобрен

Проектобюджет 2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2022 г.

бургас бюджет обсъждане община показатели проектобюджет РМС 214/2016 обществено покана 2022
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2022 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2022 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници капиталови мерки