116 намерени резултати

одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Актуализирана прогноза за периода 2021-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Актуализирана прогноза за периода 2021-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

бургас дейности местни община приходи прогноза разходи 2021 2024 постъпления
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки финансиран
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС РМС 54/2019 източници