50 намерени резултати

одобрен

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики
одобрен

Регистър на кучетата

Регистър на кучетата

Регистър на кучетата
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год

ПЗ ПП- 2017 год ПР ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ
одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛ

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
одобрен

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛ

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ