53 намерени резултата

одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства
одобрен

Регистър на площадките

Регистър на площадките

Регистър на площадките
одобрен

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики
одобрен

Регистър на кучетата

Регистър на кучетата

Регистър на кучетата
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год

ПЗ ПП- 2017 год ПР ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ