48 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на медицинските практики на територията на община Болярово

Регистър на медицинските и дентални практики, регистрирани на територията на община Болярово към м. август 2017 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" ЗА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

В менюто в лявата част на екрана се избира населеното място / населените места в които има военни паметници са подчертани/. Непосредствено до менюто се отваря меню със списък на военните паметници за конкретното населено място.

Паметниците са именувани според ред първи на анкетните карти!

Анкета- анкетна карта за конкретния паметник

Списък- списък на изписаните имена на паметника /Приложение 1/

Състояние- ако има описано отделно извън анкетната карта състояние на паметника /Приложение 3/

снимка Х - снимка /Приложение 2/

Снимките се отварят в отделни прозорци или подпрозорци в зависимост от използвания браузър и неговите настройки!

одобрен

Бюджет за 2016 година

Бюджет за 2016 година

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му към 30.06.2016 г.

Данни за бюджета и разходването му към 30.06.2016 г.

бюджет
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

общинска собственост