48 намерени резултата

одобрен

Издадени разрешителни за ползване на мин. вода община Болярово

Издадени разрешителни за ползване на мин. вода община Болярово

одобрен

Озеленени площи община Болярово

Озеленени площи община Болярово

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Предадени за оползотворяване отпадъци община Болярово

Предадени за оползотворяване отпадъци община Болярово