48 намерени резултата

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в община Болярово

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в община Болярово

разпоредителни сделки с имоти
одобрен
одобрен

Разрешителни за водовземане община Болярово

Разрешителни за водовземане община Болярово

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" ЗА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

В менюто в лявата част на екрана се избира населеното място / населените места в които има военни паметници са подчертани/. Непосредствено до менюто се отваря меню със списък на военните паметници за конкретното населено място.

Паметниците са именувани според ред първи на анкетните карти!

Анкета- анкетна карта за конкретния паметник

Списък- списък на изписаните имена на паметника /Приложение 1/

Състояние- ако има описано отделно извън анкетната карта състояние на паметника /Приложение 3/

снимка Х - снимка /Приложение 2/

Снимките се отварят в отделни прозорци или подпрозорци в зависимост от използвания браузър и неговите настройки!

одобрен

Регистър на върнати за ново разглеждане решения на общински съвет

Регистър на върнати за ново разглеждане решения на общински съвет

общински съвет върнати решения
одобрен