48 намерени резултата

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

достъп до обществена информация
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

общинска собственост
одобрен
одобрен

Регистър на издадени разрешения за поставяне на рекламни елементи

Регистър на издадени разрешения за поставяне на рекламни елементи

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

актове за изработване на устройствени планове
одобрен

Регистър на издадените заповеди за изготвяне на ПУП

Регистър на издадените заповеди за изготвяне на ПУП

издадени заповеди за изготвяне на ПУП