48 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на издадените общи административни актове

Регистър на издадените общи административни актове - 2018 г.

общи административни актове
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

разрешителни за строеж
одобрен

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлeчения в община Болярово

Rегистър на категоризираните заведения за хранене и развлeчения в община Болярово

одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти в община Болярово

Регистър на категоризираните туристически обекти в община Болярово