48 намерени резултата

одобрен

Регистър на техническите паспорти на сгради

Регистър на техническите паспорти на сгради

заверени технически паспорти на сгради
одобрен

Регистър на издадените заповеди за изготвяне на ПУП

Регистър на издадените заповеди за изготвяне на ПУП

издадени заповеди за изготвяне на ПУП
одобрен

Регистърна обекти, въведени в експоатация

Регистърна обекти, въведени в експоатация

обекти въведени в експоатация
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

актове за изработване на устройствени планове
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

разрешителни за строеж
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

общинска собственост