6 намерени резултати

одобрен

Държавен план прием на гимназиите на територията на общината

Държавен план-прием на гимназиите на територията на общината

одобрен

Регистър на военни паметници на територията на съответната община

Регистър на военни паметници на територията на съответната община

одобрен

Регистър на културните институти - септември 2017

Регистър на културните институти - септември 2017

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности - септември 2017

Регистър на недвижимите културни ценности - септември 2017

одобрен

Регистър на спортните клубове - септември 2017

Регистър на спортните клубове - септември 2017

одобрен