84 намерени резултата

одобрен

Регистър на язовирите - септември 2017

Регистър на язовирите - септември 2017

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети - септември 2017

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети - септември 2017

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - септември 2017

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - септември 2017

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък

одобрен

СПИСЪК на второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 година

Второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 година