84 намерени резултата

одобрен

Регистър пасища 2018

Регистър пасища 2018

одобрен
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане 2018

Регистър на разрешителни за водовземане

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води 2018

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води от находище "Овощник"

одобрен
одобрен

Регистър Общински търговски дружества

Регистър Общински търговски дружества

Регистър Общински търговски дружества