84 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на дадени разрешенияза ПУП и предписания за изменения на ПУП за 2017 г.

Регистър на дадени разрешения за ПУП и предписания за изменения на ПУП за 2017 г.

одобрен

Регистър_Подробни устройствени планове_3.2017

Регистър_Подробни устройствени планове

Регистър_Подробни устройствени планове