10 намерени резултати

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЕНИ ПУП

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
2018 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
2018 г. В ОБЩИНА МАДЖАРОВО.

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ В ОБЩИНА МАДЖАРОВО 2017-2018г.
приемна грижа,личен асистент,домашен помощник,обществена трапезария,домашен социален патронаж,мерки за социално включване.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ