34 намерени резултата

одобрен

Регистър на пасищата, мери, ливади и пасища с храсти отдадени под наем - 2018г. в община Маджарово.

Регистър на пасищата, мери, ливади и пасища с храсти отдадени под наем - 2018г. за с. Бориславци,с.Горно поле, с. Долни Главанак, с. Малко Брягово, с. Малки Воден, гр. Маджарово, с. Тополово.

одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА МАДЖАРОВО.

одобрен

Концесионен регистър на община Маджарово

Концесионен регистър на община Маджарово, обл. Хасково.

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл.52, ал.1, т.3, буква "а" на ЗВ.