10250 намерени резултати

одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

институции община регистър социални услуги специализирани РМС 54/2019 Ракитово
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Лясковец
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти - Община Русе

община одобрени проекти регистър русе инвестиционни РМС 54/2019
одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от общините в област Смолян

Средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи през стопанската 2020- 2021г

годишно одз плащане рентно смолян средно РМС 214/2016