9954 намерени резултати

одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА

Информация за плащанията в СЕБРА - 21.01.2021

плащания себра КЗК
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2020г.

Община Маджарово. Област Хасково
Регистър на издадените разрешителни за строеж
2020 г.

издадени разрешителни регистър строеж устройство на територията РМС 214/2016
одобрен

Предадени за оползотворяване отпадъци

Долна баня община оползотворяване отпадъци предадени РМС 436/2017
одобрен

Количества разделно събрани и предадени отпадъци

Долна баня община отпадъци предадени разделно РМС 436/2017