3 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 8 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 8 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

образование
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 7 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 7 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

средно образование
одобрен

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

карнобат културни институции